CONFIDENTIALITATE

NOTĂ DE INFORMARE

privind utilizarea identificatorilor cookie pe site-ul  www.aurocar.ro

 

 1. Site-ul aurocar.ro aparține SC AUROCAR SERV SRL, cu sediul in Orăștie, str. Unirii, nr. 30, jud. Hunedoara,  înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J20/977/1993, având Cod Unic de înregistrare RO 4373231, telefon 0254-247468,  e-mail gdpr@aurocar.ro, date de contact responsabil cu protecția datelor cu caracter personal  e-mail office@horusconsult.ro.
 2. Când accesați site-ul nostru, pe dispozitivul dumneavoastră vor fi plasate și stocate următoarele cookie proprii:

NR. CRT.

DENUMIRE

SCOP

DURATA DE STOCARE

1.        

1ea290a0458a973f2d744be106c405f4

sau alt ID generat automat de sistem

Este generat automat și  utilizat pentru managementul aplicațiilor web (protocol HTTPS, completarea online a formularelor).

Acest cookie se șterge automat la închiderea aplicației de navigare pe internet

2.        

Ja_kyanite_II_tpl

Este utilizat pentru memorarea/transmiterea parametrilor de navigare pe site(dacă e cazul) pentru tema de design curentă – ja_kyanite_II.

1 an

 

 1. Atunci când accesați secțiunea Contact de pe site, datorită integrării hărții din Google Maps, pe dispozitivul dumneavoastră vor fi stocate mai multe cookie ale operatorului Google care au scopul general de a profila vizitatorii în vederea afișării unor reclame relevante de pe alte site-uri.

Mai multe detalii privind utilizarea cookie de către Google găsiți accesând https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=ro și https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ro

 

 1. Dacă doriți să nu permiteți utilizarea cookie de pe site-ul nostru sau să le ștergeți, vă rugăm să urmați pașii descriși în secțiunile specifice, în funcție de fiecare tip de browser utilizat de dumneavoastră:
 1. Drepturile dumneavoastră

Conform art. 12-22 din GDPR beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Informare şi acces la date cu caracter personal;
 2. Rectificarea şi ștergerea datelor cu caracter personal;
 3. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor;
 5. Dreptul la opoziție;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

Aceste drepturi pot fi exercitate în condițiile stabilite de GDPR, prin transmiterea unei solicitări scrise  la sediul societății din  municipiul Orăștie, str. Unirii, nr. 30, jud. Hunedoara,  sau la adresa de  e-mail gdpr@aurocar.ro.

Conform art. 38 alineatul (4) din Regulament puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor personale şi la exercitarea drepturilor menționate mai sus, la adresa de e-mail  office@horusconsult.ro.

 1. În cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal utilizând formularul special destinat de pe site-ul acesteia dataprotection.ro